Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów we Wronowie

       Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa Opolskiego
na lata 2007-2008

Zakończony został I etap rekultywacji i zagospodarowania składowiska odpadów we Wronowie
Zadanie wykonała firma Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z Opola. Zrekultywowany obszar to 1,24 ha. Koszt robót wynosi 193.035,47 zł.

Zakres rzeczowy robót:
- tymczasowe nadbudowanie studni odgazowujących
- uformowanie wierzchowiny zdeponowanych odpadów
- uformowanie warstw izolacyjnych i skarp
- nawiezienie wierzchowiny i skarp
- wprowadzenie roślinności krzewiastej na wierzchowinie i skarpach
- nasadzenie pasów roślinności ochronnej
- wysiew roślin motylkowych na wierzchowinie i   skarpach

Gmina uzyskała refundację cześci poniesionych kosztów ze środków budżetu Państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2008

 

Wersja XML