Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Funkcje świetlic w rozwiązywaniu problemów dziecka

  Brak opisu obrazka

W dniu 29 grudnia 2008r. w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim odbędzie się jednodniowy, bezpłatny cykl edukacyjno-szkoleniowy pn. „Funkcje świetlic w rozwiązywaniu problemów dziecka”. Organizatorem szkolenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Szkolenie poprowadzi Pani Mirosława Olszewska – psycholog, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Renata Pietruńko pedagog – socjoterapeuta, dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w załączeniu: pismo przewodnie, program szkolenia i formularz zgłoszeniowy. 

 DOCprogram szkolenia.doc  

 DOCformularz zgłoszeniowy

 DOCpismo do świetlic.DOC

 

Wersja XML