Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych

Brak opisu obrazka   Urząd Miejski
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym obrót napojami alkoholowymi na terenie Gminy Lewin Brzeski, posiadającym zezwolenia na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż alkoholu, że zgodnie z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2009 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2008 i uiścić opłatę za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w 2009 roku.
Wszelkich informacji na temat opłat udziela Wydział Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim pod numerem telefonu 077 4246636.
 

 

Wersja XML