Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lewin Brzeski - Europejska Gmina, Europejskie Miasto

Gazeta Prawna wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Finansów już po raz trzeci zorganizowała prestiżowy ranking „Europejska Gmina, Europejskie Miasto, który wskazuje miejsca w Polsce mogące się poszczycić największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane były pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Podstawą do oceny jest wartość pomocy przyznanej z UE i liczba realizowanych projektów a także liczba mieszkańców, jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

W dniu 24 czerwca 2009 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja i regionalna gala rankingu, na której Lewin Brzeski otrzymał wyróżnienie w ramach województwa opolskiego za zajęcie 16 miejsca spośród 71 gmin.

 Brak opisu obrazka
Wersja XML