Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013

Informujemy, iż w dniu 25 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W związku z tym, nabór projektów do Działania 6.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - został przesunięty na termin 01.02 - 15.02.2010 r.

Aktualny harmonogram oraz wszelkie informację dotyczące RPO WO na lata 2007-2013 dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:  www.rpo.opolskie.pl

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML