Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korzystaj z pieniędzy lokalnych!

 Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Konferencja finansowana w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013

 

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli parafii z obszaru gminy Lewin Brzeski na konferencję dotyczącą możliwości korzystania ze wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzeska Wieś Historyczna na lata 2008 – 2013 w ramach realizacji Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych 06 listopada 2009 roku o godz. 16.00 do sali ślubów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

DOCBrzeska Wieś Historyczna - szkolenie


 

Brak opisu obrazka

Wersja XML