Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jaśniej w gminie Lewin Brzeski

  latarnie

W 2009 roku gmina Lewin Brzeski ze środków własnych wydała ponad 100 tysięcy złotych na wykonanie nowych punktów świetlnych zarówno w Lewinie jak i na terenie całej gminy.

Inwestycje dotyczą sześciu miejsc na terenie miasta i gminy: ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, dróg w Kantorowicach, Oldrzyszowicach, Przeczy oraz placów wiejskich w Różynie i Stroszowicach. Obecnie w trakcie realizacji jest ostatnia inwestycja budowy oświetlenia boiska w miejscowości Przecza.

W sumie w wyniku realizowanych inwestycji postawiono 14 nowych punktów świetlnych oraz niezbędne na potrzeby placów sołeckich szafki rozdzielcze.

 

Wersja XML