Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie o terminach

Burmistrz Lewina Brzeskiego dziękuje mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski za złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami i  jednocześnie przypomina, że:
 • z dniem 1 lipca 2013 roku rusza nowy system gospodarki odpadami.
 • do 30 czerwca 2013 roku należy skutecznie rozwiązać dotychczasową umowę z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 • od 1 lipca 2013 roku Gmina zorganizuje i będzie ponosiła koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów.
 • od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą wnosili do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca, opłatę na podstawie złożonych deklaracji.

   


Wersja XML