Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

  LASKA marszałkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XLIX sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień  28 września 2010r. o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 14.

 

Więcej informacji oraz projekty uchwał znaleźć można na stronie

www.bip.lewin-brzeski.pl

 

Wersja XML