Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Stop bierności. Wiwat zaradności.

  flaga UE

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim rozpoczyna realizację projektu systemowego  pn. „Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski” w ramach Działania 7.1,Priorytet VII  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013.

 DOCProjekt - Stop bierności. Wiwat zaradności.

 

Wersja XML