Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzieci ze szkoły podstawowej w Lewinie Brzeskim odwiedziły Burmistrza Lewina Brzeskiego

  Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego

Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego

W dniu 22 kwietnia Burmistrza Lewina Brzeskiego odwiedziła reprezentacja dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim biorących udział w realizowanym przez Bibliotekę szkolną programie p.t. „Znam swoją miejscowość”.

Dzieci przyszły zapoznać się z pracą Urzędu Miejskiego. Odwiedziły Burmistrza – Annę Twardowską, która opowiedziała o pracy urzędu, oraz Wydział Kultury i Oświaty, Budownictwa i Inwestycji i Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na koniec wszyscy biorący udział w wycieczce zostali obdarowani przez Panią Burmistrz folderami Gminy Lewin Brzeski i płytą DVD zawierającą Wirtualne zwiedzanie Gminy.

Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego

Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego

Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego

Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego   Wizyta dzieci u Burmistrza Lewina Brzeskiego

Wersja XML