Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Woda na kąpielisku jest przydatna do kąpieli

Kąpielisko w Lewinie Brzeskim  

Uprzejmie informuję, że po ponownym badaniu wody na kąpielisku w Lewinie Brzeskim Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu stwierdziła, że jakość wody w zakresie wykonanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom dla wód w kąpieliskach, w związku z czym woda jest przydatna do kąpieli.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do korzystania z kąpieliska.


            
Burmistrz
Lewina Brzeskiego

Lewin Brzeski, 03.08.2010r.                                                 
 

 

Wersja XML