Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

  urna wyborcza Burmistrz Lewina Brzeskiego zawiadamia się, że został sporządzony spis wyborców do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
                          
Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu wyborców w dniach roboczych od 08.11.2010 r. do 12.11.2010 r. w godzinach od 7.30 do 16.00 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek 26, I piętro – pokój nr 12, tel. /077/  424 66 46.

 

Wersja XML