Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja obiektów publicznych w Lewinie coraz bliżej

Ratusz w Lewinie Brzeskim

 

Lewin Brzeski pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną I stopnia projektu pt. „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim – przedszkoli publicznych i Ratusza”.

Przypomnijmy Gmina Lewin Brzeski ubiega się o dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie budynków przedszkoli i Ratusza w wysokości 1.350 tys. zł, z której 85 % wydatków kwalifikowanych miałaby pokryć Unia Europejska w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Zakładamy, że wyniki konkursu będą znane już w I połowie 2011 roku.

Wersja XML