Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

  drewno

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w dniu 17.02.2011r. został ogłoszony II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż 192,37 m3 drewna tartacznego pochodzącego z wycinki drzew gminnych przy realizacji inwestycji polegającej na „Poprawie stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rz. Nysie Kłodzkiej”.

Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać:

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU.

Wersja XML