Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia dla osób zainteresowanych pracą w żłobkach, klubach dziecięcych i dla dziennych opiekunów

  zlobek

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje wszystkich zainteresowanych, że Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu przeprowadza rekrutację osób zainteresowanych szkoleniami dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym oraz dla opiekunów dziennych.

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczenia tych usług, wymagane kwalifikacje osób sprawujących opiekę, sposób nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki określa ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).  Na podstawie delegacji ustawowej Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał Rozporządzenie określające zakres programów i szkoleń opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym i opiekunów dziennych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368) – proponowane przez Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu szkolenia spełniają standardy i wymogi określone w Rozporządzeniu. Ponadto należy pamiętać, że wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych również zostały określone w Rozporządzeniu MPiPS – w Dzienniku Ustaw z 2011 roku Nr 69, poz. 367.   

 

PDFPismo Przewodnie Europejskiego Centrum Edukacyjnego

PDFPLANOWANY HARMONOGRAM ZAJĘĆ - OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

Wersja XML