Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na XIII sesję Rady Miejskiej

LASKA marszałkowska Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  zaprasza wszystkich mieszkańców na  XIII sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, która odbędzie w dniu 11 paździenika 2011 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul  Rynek  26 o godzinie 12.00.

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 11 paździenika 2011 roku

Więcej na stronie www.bip.lewin-brzeski.pl .

 

Wersja XML