Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zrozumieć świat

Od grudnia 2010r Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, którego tytuł brzmi: „Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Czas realizacji tego projektu jest przewidziany na 4 lata i realizowany w dwóch klasach, obecnie w klasie IV i V.

Projekt zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych   Projekt zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych   Projekt zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych

Na zajęciach pozalekcyjnych rozwijane są kompetencje matematyczne, przyrodnicze i informatyczne, a dzieci pracują na nich metodą projektów i przewodniego tekstu. Wśród projektów zrealizowanych w roku szkolnym 2010/2011 są: „Gry i zabawy Dalekiego Wschodu”, „Prostopadłościany” i „Latawce, dmuchawce, wiatr…”

W maju 2010r odbył się I Festiwal Projektów na szczeblu szkolnym. Zwycięzcy etapu szkolnego zaprezentowali projekt pt. „Gry i zabawy Dalekiego Wschodu” na I Wojewódzkim Festiwalu Projektów w Głuchołazach, gdzie uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces i zakwalifikowali się na festiwal ponadregionalny w Błażejewku koło Poznania.

6 grudnia 2011r Dyrektor Projektu Pan Leszek A. Zając i Opolski Koordynator Wojewódzki Pan Bogusław Słodziński odwiedzili naszą szkołę i na uroczystym podsumowaniu I etapu projektu „Zrozumieć świat”, złożyli na ręce Pani Dyrektor Barbarze Lewandowicz – Witkowskiej podziękowania za dotychczasową pracę nauczycieli w tym projekcie, a laureaci Festiwalu otrzymali od gości upominki.

W tym roku szkolnym na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie realizują projekty: „Dom moich marzeń”, „Zdobywamy kontynenty” i „Cztery pory roku”, na których wiele czasu poświęcają na wyszukiwanie potrzebnych informacji, obliczenia matematyczne i doświadczenia przyrodnicze, potrzebne do realizacji wybranych projektów.

Projekt zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych 1   Projekt zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych   Projekt zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych

Wersja XML