Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010 rok

Uchwała Nr XL/347/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjkami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DOCUchwała Nr XL-347-2009

 

Upowszechnianie

kultury fizycznej

i sportu

 

 

 

1. Piłka nożna i tenis stołowy

2. Zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpielisku w Lewinie Brzeskim

Ochrona

i promocja zdrowia

 

1. Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi

2. Opieka pielęgniarska

Działania na rzecz

osób

niepełnosprawnych

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Wersja XML