Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012 rok

Uchwała Nr XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia na 2012 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
DOCUchwała Nr XVI-125-2011

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnejw tym utrzymanie obiektów sportowych

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" w Lewinie Brzeskim złożona na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

PDFOferta Stowarzyszenia Pomóżmy im

DOCZarządzenie Nr 809-2012

DOCZarządzenie Nr 818-2012.doc

2. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" w Lewinie Brzeskim złożona na realizację zadania w zakresie organizacji Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Wiedzy.

 PDFOferta Stowarzyszenia Pomóżmy Im.

DOCZarządzenie Nr 810-2012

 

Wersja XML