Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy


Dane o placówce:

Adres: ul. Zamkowa 6, 49-345 Skorogoszcz
Tel./fax: (077 ) 412-17-53
e-mail: psp.skorogoszcz1@wp.pl
www: http://spskorogoszcz.wodip.opole.pl
Rekrutacja: do końca maja
Dyrektor: mgr inż. Hanna Grubiak

Liczba oddziałów: 10 (ogólnodostępne w tym 1 z programem innowacyjnym).

W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli w tym: 13 dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 kontraktowy, 3 stażystów.


Koła zainteresowań:

 • kółko przyrodnicze,
 • kółko plastyczne,
 • kółko polonistyczne,
 • kółko matematyczne,
 • kółko języka angielskiego,
 • zajęcia sportowe w ramach SKS.  

Szkoła organizuje również zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego i matematyki oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.  pasowanie na ucznia,

 Innowacje pedagogiczne:

 Tradycje szkoły:

Ciekawe przedsięwzięcia realizowane w szkole: kółko europejskie,

Akcje charytatywne: „Góra Grosza” , zbiórka książek i zabawek dla dzieci ze szpitala w Brzegu, festyny rodzinne, współorganizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych, Kiermasz Świąteczny, organizacja zajęć podczas ferii dla dzieci z rodzin najuboższych, organizacja Międzyszkolnego Matematycznego Turnieju Szóstoklasistów, udostępnianie sali gimnastycznej i siłowni dla młodzieży i dorosłych.

Ważniejsze daty z życia szkoły:

1945
Powstanie Szkoły Podstawowej
1999

Reforma oświaty, powstanie Gimnazjum, rozdzielenie  grup wiekowych:  klasy I - III,  IV - VI w osobnych budynkach

3.04.1998

Powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Szkoły, rozpoczęły się działania mające na celu rozbudowę szkoły. W efekcie wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną.

21.03.2002

Nadanie szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i wręczenie sztandaru. Imię to, szkoła otrzymała jako pierwsza na świecie.

1.09.2003

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2003/04. Oddanie do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem dydaktyczno - administracyjnym

2004

Współorganizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych, które odtąd odbywają się w naszej szkole co roku.

IX 2006

Zrzeszenie w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolszczyzny 

 

Kadra nauczycielska:

Wersja XML