Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gimnazjum uczciło 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013 roku minęła 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, jednego z najważniejszych dla Polaków zrywów narodowościowych.
W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim apel upamiętniający to wydarzenie odbył się 24 stycznia b.r. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i gimnazjaliści pod opieką pani Joanny Gwozdek przygotowali montaż słowno – muzyczny. Młodzi artyści recytowali wiersze, przy akompaniamencie pianina odśpiewali pieśni, a także opowiedzieli
o przebiegu i skutkach powstania. Przygotowana została również wystawa dotycząca Powstania Styczniowego, której autorką jest pani Irena Kwiatkowska. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli przybliżone zostały zagadnienia walki narodowowyzwoleńczej, poświęceń i zaangażowania Polaków. Apel dał widzom asumpt do zadumy nad minionymi laty i pozwolił na refleksję odnośnie współczesności – jakimi my jesteśmy Polakami i jaką postawę patriotyczną prezentujemy. Mimo upływu czasu pojęcie patriotyzmu nie dezaktualizuje się, zapewne również dzięki uroczystościom podobnym do tej, w której wzięliśmy udział.

Małgorzata Góźdź

Powstanie Styczniowe Apel Powstanie Styczniowe Apel Powstanie Styczniowe Apel Powstanie Styczniowe Apel

Wersja XML