Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odśnieżanie chodników i czyste dachy

W związku z panującą zimową aurą Straż Miejska przypomina właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżaniu chodników przy ich posesjach. Odgarnięty śnieg musi być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę, stwarza to niebezpieczeństwo dla ruchu pojazdów i podlega karze. Pamiętajmy również o usuwaniu sopli  z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz samego budynku. W okresie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jest to niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.

Wersja XML