Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSP w Łosiowie Szkoła dla Ekorozwoju - Kodeks ekologiczny 2013

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły opracowali Kodeks Ekologiczny. Najpierw ostro do pracy wzięli się szóstoklasiści i dzięki temu powstały  zaskakujące, pod względem treści i formy,  projekty opracowane techniką komputerową. Wygrał projekt kodeksu w kształcie drzewa, na którego liściach spisane będą zasady kodeksu.

Hasła do kodeksu zostały zredagowane przez wszystkich  uczniów  naszej. W ten sposób powstała lista działań na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska naturalnego, której nasi uczniowie zobowiązali się przestrzegać.

 Prace nad kodeksem nadzorowały p. Teresa Raczka i Anna Jelenkowska

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML