Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie o terminach wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami

Burmistrz Lewina Brzeskiego dziękuje mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski za złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami i  jednocześnie przypomina, że:

Więcej informacji w zakładce Gospodarka odpadami.

Wersja XML