Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w spr. utworzenia subregionu opolskiego

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w  dniu 22 sierpnia 2013 roku w Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne  z przedstawicielami subregionów województwa opolskiego, w którym uczestniczył także Burmistrz Artur Kotara.

Miało ono charakter spotkania roboczego,  podczas którego ustalono m.in., że gmina Lewin Brzeski jako członkiem Aglomeracji Opolskiej nie może uczestniczyć w pracach nad utworzeniem subregionu opolskiego, gdyż każdy subregion posiada własną, odrębną od innych, strategię rozwoju.

 

Wersja XML