Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWY HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

  z9662250Q,Kosze-na-posegregowane-odpady--ktore-zbieramy-w-domu-

 Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych LIPIEC - GRUDZIEŃ 2013 ROK, znajduje się w poniższym pliku:

PDFOBOWIĄZUJĄCE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY LEWIN BRZESKI

 

Wersja XML