Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Rady Samorządu Miasta

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Miasta na dzień 13 sierpnia 2013r.  na godz. 18.00  w sali oświatowej  Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 14 na którą, serdecznie zaprasza.

Porządek  posiedzenia :

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym „Portier Bar ” położonym przy ul. Kościuszki nr 37AB w Lewinie Brzeskim.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

Wersja XML