Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GIMBUS do sprzedaży

Burmistrz Lewina Brzeskiego, działając w imieniu Gminy Lewin Brzeski, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż zbędnego dla gminy składnika majątku ruchomego – autobusu szkolnego.

 

DOCZarządzenie obniżenie ceny - gimbus.doc

DOCOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO - II przetarg publiczny.doc

Wersja XML