Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lewin Brzeski - Miasto i Gmina

Lewin Brzeski

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

POŁOŻENIE
Gmina Lewin Brzeski leży u ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, w zachodniej części województwa opolskiego przy głównych szlakach komunikacyjnych łączących Dolny Śląsk z południową częścią Polski.

Od północy granicę gminy stanowi rzeka Odra. Południowym obrzeżem biegnie autostrada A4, łącząca gminę Lewin Brzeski z Dolnym i Górnym Śląskiem oraz Małopolską. Przez Gminę przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa E30.

Gmina zajmuje obszar 16 tys. ha, z czego Lewin Brzeski – położony w jej centralnej części – zajmuje 1,1 tys. ha.

Liczba mieszkańców wynosi  prawie 13,5 tys. osób.

Brak opisu obrazka
 

HISTORIA
Miasto Lewin Brzeski położone pomiędzy Opolem a Wrocławiem jest jednym z najstarszych miast Polski południowo-zachodniej. Prawa miejskie nadali książęta opolscy w połowie XIII wieku, a potwierdził je w 1333 roku książę Bogusław z Brzegu. Przez Lewin przebiegał szlak bursztynowy oraz trakt handlowy wiodący z Wrocławia na Węgry. Na terenie Gminy znajduje się wiele zabytkowych budynków, kościołów, dworów i pałac-zamek, który obecnie stanowi siedzibę prawdopodobnie najpiękniejszego w Polsce gimnazjum.

Brak opisu obrazka

MIESZKALNICTWO

Lewin Brzeski stał się atrakcyjnym miejscem do osiedlania się osób z większych miast takich jak Opole, Brzeg, Wrocław. Zjawisko te Lewin zawdzięcza skumulowaniu się kilku pozytywnych czynników, takich jak: położenie, bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna, opieka medyczna, szkolnictwo stojące na wysokim poziomie. Lewin jest przede wszystkim miastem czystym, bezpiecznym i urokliwym.

Brak opisu obrazka
 

NAUKA I OŚWIATA

Atutem gminy Lewin Brzeski jest duże zaangażowanie finansowe w utrzymanie jak najlepszego poziomu nauczania, zapewnienie motywujących warunków do nauki i rozwoju dzieci.

Na terenie gminy działa 5 przedszkoli publicznych, 3 szkoły podstawowe i 3 szkoły gimnazjalne. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 

TURYSTYKA I REKREACJA

Gmina Lewin Brzeski prezentuje bogatą ofertę turystyki i rekreacji:
 

Brak opisu obrazka

W granicach miasta funkcjonuje w sezonie letnim strzeżone bezpłane kąpielisko oferujące czystą wodę, plażę, małą gastronomię i węzeł sanitrany.

Brak opisu obrazka
 

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

W gminie organizowanych jest wiele imprez i wydarzeń kulturalnych.

Do najważniejszych z nich należą: Dni Lewina, Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”, Ogólnopolski Plener Malarski, Zjazd Motocyklistów, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego i znane na całej Opolszczyźnie Biesiady Kresowe.

Brak opisu obrazka
 

SPORT

Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych, młodzież startuje w zawodach lekkoatletycznych oraz w grach zespołowych: koszykówce, baseball-u, tenisie oraz piłce nożnej. Na terenie gminy działa 6 klubów piłki nożnej, w których łącznie gra ok. 300 zawodników. Klub sportowy „Olimpia” na swoim stadionie posiada jedną z najlepszych muraw sportowych na Opolszczyźnie.

Jesteśmy na drodze budowania funkcjonalnej i nowoczesnej infrastruktury sportowej w szkołach na terenie gminy.

Obecnie posiadamy 1 halę i 4 sale sportowe oraz kompleksy boisk sportowych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Wersja XML