Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa Wieś Mała

Nowa Wieś Mała

Pierwsza wzmianka o Nowej Wsi Małej pochodzi z 1393r. pod nazwą Nuewendorff. W XIX w Nowa Wieś stanowiła dobra ziemskie. Na jej terenie funkcjonowała szkoła ewangelicka i zajazd. Obecnie we wsi zamieszkuje 243 osoby (dane na koniec 2013).

Wieś posiada wrzecionowy układ zabudowy pochodzący z przełomu XIX/XX w.

Wersja XML