Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ptakowice

Koniki Polskie - gospodarstwo rolne Obecnie we wsi zamieszkuje  275 osób (dane na koniec 2013).

Skład Rady Sołeckiej:

Sołtys: Barbara Pajor
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Jan Pawełkiewicz

Pierwsze udokumentowane wzmianki o wsi Ptaków pochodzą z 1314r. pod nazwą Tassingburg, w 1405r. nazwę zmieniono na Taschenberg.

Do 1945r. stał we wsi dwór otoczony parkiem krajobrazowym i zabudowaniami gospodarczymi.

Obecnie przy prywatnym gospodarstwie rolnym rozciąga się zadbany, niewielki park zabytkowy z początku XX wieku o powierzchni 1 ha, który powstał przy budynku dworskim zburzonym w 1945 r. Zabudowania folwarczne- gospodarstwo rolne Opiekuje się nim obecny dzierżawca tego terenu. W nieistniejącym w całości zespole podworskim zachowały się jeszcze: zespół folwarczny murowany z I połowy XIX wieku i obora murowana z XIX wieku.

W Ptakowicach są odpowiednie warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Wieś ze względu na duży, pożwirowy zbiornik wodny (1-2 klasa czystości), lasy, park, bocianie gniazda, łąki i wierzby tworzące piękny krajobraz, posiada warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki szczególnie dla osób lubiących aktywny wypoczynek nad wodą. Pomiędzy pożwirowymi zbiornikami wydzielone zostały działki rekreacyjne przeznaczone na kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy i pole namiotowe. Polskie Krowy Czerwone- gospodarstwo rolne

Na południu wsi niepozorny lasek, objęty ochroną przyrodniczą jako użytek ekologiczny „Ptakowice”, który ma stwierdzoną bardzo dużą wartość przyrodniczą. Ten leśny teren położony jest nad samą Nysą Kłodzką , a obejmuje zachowany w stanie naturalnym, izolowany kompleks lęgów i grądów , o powierzchni około 7,5 ha. Występują tu biocenozy należące do ginących w skali kraju ekosystemów wodno-błotnych. Obszar ten często jest zalewany lub podtapiany, co korzystnie wpływa na zachowanie homeostazy ekosystemów wodno-błotnych. Polskie Krowy Czerwone- gospodarstwo rolne

Drzewostan budują tu jesiony, wiązy i lipy drobnolistne. Wiele drzew osiągnęło rozmiary kwalifikujące je do ochrony pomnikowej. Runo budowane jest przez czosnek niedźwiedzi, złoć żółtą, ziarnopłon wiosenny, śnieżyczkę przebiśnieg, konwalijkę dwulistną , zawilca gajowego, miodunkę ćmą i szereg innych bardziej pospolitych.

Warto wiedzieć, że również drzewostan ten posiada niezwykle wysokie wartości przyrodnicze. Zespół ten, charakterystyczny niegdyś dla obszaru dolin dużych rzek, został niemal doszczętnie wyniszczony przez człowieka. Daniele- gospodarstwo rolne Zachowało się jedynie 5% jego pierwotnej powierzchni, a w stanie zbliżonym do naturalnego 1%.

We wsi ciekawostką jest hodowla danieli, owiec, mięsnego bydła walijskiego i bażantów przebywających w urządzonych specjalnie w tym celu wojlerach – należących do prywatnego gospodarstwa rolnego w Ptakowicach.

Wersja XML