• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim
BIP

Sarny Małe

Aktualności / Wydarzenia w Sarnach Małych:

Rys historyczny o wsi Sarny Małe

Obecnie we wsi zamieszkuje  215 osób (dane na na dzień 30 września 2015 roku).

Sarny Małe.jpeg

Pierwsza wzmianka na temat Saren Małych pochodzi z 1410r.

Wieś ułożona jest na planie okolnicy z rozgałęzieniami dróg. Charakteryzuje się zabudową zabytkową (XIX/XXw) jednorodną. Od strony wschodniej wsi znajduje się szereg jednorodzinnych wolnostojących domków drewnianych wraz z murowaną niewielką częścią gospodarczą.

Poza wsią znajduje się zespół parkowo – dworski z II poł. XIXw.

W XIX w Sarny Małe stanowiły dobra ziemskie. W tym okresie funkcjonowała tutaj szkoła ewangelicka.

Skład Rady Sołeckiej (od 5 listopada 2015r.):

Sołtys: Stefania Marchwińska

Przewodniczaca: Krystyna  Moszczyńska

Zastepca przewodniczącego: Andrzej  Piszczek

Członkowie:


Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9349161
w tym miesiącu: 83819
dzisiaj: 3980