Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Bank Projektów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo - Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski, trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku.
  Data publikacji: 05-07-2022 09:42
 • Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku - sondaż opinii

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo - Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski, rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku, które polegać będą na kompleksowej diagnozie społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
  Data publikacji: 05-07-2022 09:31
 • Od dziś można ubiegać się o dodatek węglowy

  Brak opisu obrazka
  Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.
  Data publikacji: 18-08-2022 09:52
 • Informowanie RDOŚ o sytuacji w rz. Odra

  Brak opisu obrazka
  W związku z pojawiającymi się informacjami o zanieczyszczeniu wód rzeki Odry w granicach województwa opolskiego oraz wszczętym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisku we Wrocławiu postępowaniem w trybie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, proszę o bieżące informowanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (w formie pisemnej) o wszystkich zaobserwowanych przypadkach odnalezienia martwych zwierząt (gatunki chronione) w rzece Odra jak i w jej pobliżu (w granicach województwa opolskiego).
  Data publikacji: 17-08-2022 14:17
 • Piknik "Opolskie Gościnne"

  Brak opisu obrazka
  Centrum Integracji Cudzoziemców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu zaprasza na piknik integracyjny pn. "Opolskie Gościnne".
  Data publikacji: 17-08-2022 13:59
 • Pomoc materialna dla uczniów

  Brak opisu obrazka
  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.
  Data publikacji: 17-08-2022 10:49
 • Wycieczka do Olszowej

  Brak opisu obrazka
  Biblioteka Publiczna w Skorogoszczy oraz Sołectwo Skorogoszcz zapraszają na wyjazd do parku miniatur w Olszowej.
  Data publikacji: 16-08-2022 13:27
 • Webinarium "Dotacje z Powerem"

  Brak opisu obrazka
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie zaprasza do bezpłatnego udziału w webinarium "Dotacje z POWEREM – wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż."
  Data publikacji: 12-08-2022 09:11
 • Kreatywne wakacje w Bibliotece

  Brak opisu obrazka
  Biblioteka Publiczna w Łosiowie zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne.
  Data publikacji: 12-08-2022 08:00
 • „Z ekologią na ty” - wakacyjne warsztaty ekologiczne

  Brak opisu obrazka
  Ekologia to nie tylko segregowanie odpadów, ale też otaczanie się przyrodą i korzystanie z rzeczy pochodzenia naturalnego.
  Data publikacji: 12-08-2022 07:43
Wersja XML