Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę

  Brak opisu obrazka
  W dniu 26 czerwca br. Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę z Wykonawcą robót, w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP gminie Lewin Brzeski ".
  Data publikacji: 08-07-2020 14:48
 • Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice” na kwotę ponad 1,8 mln złoty.
  Data publikacji: 08-07-2020 14:42
 • Gmina Lewin Brzeski otrzymała dofinansowanie

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego” w dniu 30 czerwca br. został zakwalifikowany do otrzymania przedmiotowego dofinansowania w kwocie niemal 300 tys. zł.
  Data publikacji: 08-07-2020 14:31
 • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu prowadzi rekrutację do służby

  Brak opisu obrazka
  Każdy kto myśli o tym, aby robić w życiu coś ciekawego i pomagać innym, już teraz może rozpocząć rekrutację do służby w Policji. Pierwszy krok to złożenie dokumentów w Zespole ds. Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu.
  Data publikacji: 08-07-2020 10:57
 • Akcja odkomarzania w Gminie Lewin Brzeski

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w dniach 9-16 lipca 2020r. w godzinach wczesnoporannych na terenie Gminy Lewin Brzeski przeprowadzona zostanie akcja odkomarzania.
  Data publikacji: 07-07-2020 15:11
 • Rusza konkurs kulinarny “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem”

  Brak opisu obrazka
  Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym pn.: "Nasze kulinarne dziedzictwo - Opolskie ze smakiem" w formie on-line.
  Data publikacji: 07-07-2020 10:54
 • Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lewin Brzeski

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w dniach od 07 lipca do 04 sierpnia 2020r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lewin Brzeski.
  Data publikacji: 07-07-2020 09:37
 • Spotkanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z członkami Klubu Seniora

  Brak opisu obrazka
  W pierwszy niezwykle słoneczny dzień lipca na terenie kąpieliska w Lewinie Brzeskim odbyło się spotkanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z członkami gminnego Klubu Seniora.
  Data publikacji: 06-07-2020 15:55
 • Porozumienie pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Komendą Powiatową Policji w Brzegu podpisane

  Brak opisu obrazka
  W dniu dzisiejszym, tj. 3 lipca br. w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Lewin Brzeski, reprezentowaną przez Pana Artura Kotarę a Komendą Powiatową Policji, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji insp. Mariusza Stelnickiego.
  Data publikacji: 03-07-2020 12:37
 • UWAGA ROLNICY!

  Brak opisu obrazka
  W skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (intensywnych deszczy) oraz wysokich stanów rzek na terenie Gminy Lewin Brzeski, informujemy o możliwości zgłaszania do tut. Urzędu Miejskiego ewentualnych strat w uprawach, produkcji zwierzęcej lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych w/w zdarzeniami.
  Data publikacji: 02-07-2020 13:18
Wersja XML