Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

 • Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych

  zbiórka odpadów.jpeg
  Przypomina się, że w dniach  26 i 29 kwietnia 2016 r. na terenie gminy Lewin Brzeski organizowana jest  zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
  Data publikacji: 06-04-2016 14:23
 • INFORMACJA

  herb Lewina Brzeskiego.png
  Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że osoby zainteresowane książeczkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok  mogą odebrać  je osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1 – Ratusz, pok. nr 2. 
  Data publikacji: 21-01-2016 07:52
 • INFORMACJA - gospodarowanie odpadami

  z9662250Q,Kosze-na-posegregowane-odpady--ktore-zbieramy-w-domu-.jpeg
  Informacja odnośnie wprowadzenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku.
  Data publikacji: 18-01-2016 08:24
 • Harmonogram wywozu odpadów na 2016 rok

  kosz na śmieci.jpeg
  Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z  harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych na rok 2016.
  Data publikacji: 04-01-2016 10:06
 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  śmieci wielkogabarytowe
  Przypomina się, że w dniach  20-21 października 2015 r. Na terenie gminy Lewin Brzeski firma Remondis – Opole Sp. z o.o. zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
  Data publikacji: 15-10-2015 11:10
 • Zasady zbierania odpadów do pojemnika w kolorze brązowym przeznaczonego na odpady biodegradowalne (bioodpady):

  Data publikacji: 05-10-2015 14:49
 • Informacja w sprawie nowych terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  herb Lewina Brzeskiego.png
  Informujemy, że na podstawie Uchwały nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 czerwca 2015r. poz. 1323) uległy zmianie terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 22-09-2015 12:03
 • Informacja w sprawie określenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminu uiszczania tej opłaty

  herb Lewina Brzeskiego.png
  Informujemy, że na podstawie art. 6j. ust. 3b  Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r., poz 1399 ze zm.) oraz Uchwały nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski.
  Data publikacji: 22-09-2015 12:01
 • Informacja o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  herb Lewina Brzeskiego.png
  W związku z wejściem w życie w dniu 01.02.2015 zmian do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm), które doprecyzowują wynikające z ustawy obowiązki Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, informuję, że zgodnie z ust. 3 art. 2 ww. ustawy „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową”.
  Data publikacji: 03-06-2015 12:11
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  herb Lewina Brzeskiego.png
  Przypomina się, że w dniach  21- 22  kwietnia 2015 roku na terenie gminy Lewin Brzeski firma Remondis – Opole sp. zo.o. zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
  Data publikacji: 16-04-2015 10:35
Wersja XML