Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2022

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Lewina Brzeskiego zachęca do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych, który obowiązywać będzie w drugim półroczu 2022r. (od lipca do grudnia) dla Gminy Lewin Brzeski.
  Data publikacji: 02-06-2022 13:29
 • GPSZOK zamknięty w dniu 05.05.2022r.

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2022r. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (teren oczyszczalni ścieków), z powodu awarii prądu będzie nieczynny.
  Data publikacji: 05-05-2022 14:01
 • REJONY 1, 2 i 7 - opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, iż z powodów technicznych nastąpi opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych typu bio (pojemnik brązowy) i odpady zmieszane (pojemnik czarny).
  Data publikacji: 15-04-2022 15:09
 • Opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, iż z powodów technicznych nastąpi opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych typu bio (pojemnik brązowy) i odpadów zmieszanych (pojemnik czarny). Opóźnienia dotyczą rejonów: 2 i 6.
  Data publikacji: 25-03-2022 12:09
 • REJONY 4 i 6 - opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, iż z powodów technicznych nastąpi opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych typu szkło (pojemnik zielony) i odpady zmieszane (pojemnik czarny).
  Data publikacji: 10-03-2022 13:44
 • GPSZOK wznawia odbiór wielkogabarytów od 8 marca

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK-u) usytuowanym przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (teren oczyszczalni ścieków) wznowiony zostaje z dniem 08.03.2022r. odbiór odpadów wielkogabarytowych.
  Data publikacji: 02-03-2022 15:32
 • Czasowe wstrzymanie odbioru wielkogabarytów

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK-u) w Lewinie Brzeskim (teren oczyszczalni ścieków) czasowo wstrzymany zostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych.
  Data publikacji: 23-02-2022 13:29
 • Opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych typu zmieszane

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, iż mogą nastąpić opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych typu zmieszane (pojemnik czarny). Opóźnienia związane są z czasową zmianą instalacji komunalnej.
  Data publikacji: 04-02-2022 13:08
 • REJONY 3, 5, 6 - opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych typu zmieszane

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, iż nastąpi opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych typu zmieszane (pojemnik czarny).
  Data publikacji: 27-01-2022 10:09
 • Obowiązek segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

  Brak opisu obrazka
  Przypominamy, że właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski.
  Data publikacji: 25-01-2022 13:07
Wersja XML