Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Łosiowskie Spotkania Kresowe

      II Łosiowskie Spotkania Kresowe to kontynuacja cyklu zapoczątkowanego 2 lata temu. W niedzielne popołudnie, 24 listopada 2013r., w sali Domu Kultury  zgromadzili się Kresowiacy z Łosiowa,  Brzegu i okolicznych miejscowości. Wśród zaproszonych gości: Wiceburmistrz Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Adaszyński, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie Beata Hargot, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków- Łosiów Franciszek Smoliński,szefowa Brzeskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich  Alicja Zbyryt,  przedstawiciele łosiowskich  instytucji i firm. Jednak  najliczniejszą grupę stanowili łosiowscy Kresowiacy, którzy wiele lat temu, będąc dziećmi, opuścili  swoje domy, by wyjechać, nie wiadomo gdzie, z bolesnymi doświadczeniami, które zgotował im los.

    Łosiowskie Spotkania Kresowe, zorganizowane po raz drugi, wynikają z potrzeby miejscowej ludności,  stwarzają okazję do wspomnień, do rozmów , do spędzenia wolnego czasu w swoim gronie. Tegoroczna impreza składała się z części artystycznej, w której wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie  w inscenizacji wg scenariusza przygotowanego przez nauczycielkę Teresę Gabruk oraz duet „Bożenki” z Lubszy, prowadzony przez Jana Sowę. Zespół uraczył uczestników świetnym wykonaniem kresowych piosenek  i pełnymi humoru opowiastkami.

    Wykład profesora Stanisława Srokowskiego był wspaniałą lekcją historii Polski.  Obejmował dzieje Rzeczpospolitej od czasów jej wspaniałości, gdy granicami sięgała od Bałtyku do Morza Czarnego, do haniebnych czasów Bandery i UPA. Profesor zaczarował swoim wykładem  łosiowskich Kresowiaków, którzy  wchłaniali  w wielkim skupieniu przekazywaną wiedzę. Możliwe, że dotychczas niektórzy nie rozumieli, dlaczego, będąc biernymi świadkami  machiny historycznej i politycznej, musieli doświadczyć tyle zła.   

   Wiele ciekawych wiadomości związanych ze swoja pracą opowiedziała uczestnikom Pani Marta Czerwienie, genealog i archeolog z Warszawy. Pani Marta jest pasjonatką Kresów, zawodowo zajmuje się odnajdywaniem i łączeniem rodzin, poszukiwaniem grobów, sporządzaniem drzew genealogicznych i odnajdywaniem dokumentów w archiwach  na Kresach. Poza tym pomaga ubogim dzieciom na Ukrainie, organizując zbiórki i zawożąc podarunki w postaci słodyczy , książek i upominków.  Pani Marta przywiozła do Łosiowa  wystawę swoich zdjęć pt. „Kresowe Nostalgie” przedstawiającą miejsca i  obiekty  związane z historią Polski. 

    Wystawę zdjęć  o tematyce lwowskiej, noszącej tytuł: „Lwów, semper fidelis”, zaprezentował podczas  Łosiowskich Spotkań Kresowych , brzeski redaktor, felietonista  i podróżnik Leszek Tomczuk.

  Po części oficjalnej i rozrywkowej uczestnicy mogli oglądać wystawy zdjęć, nawiązywać kontakty, wspominać, kosztować potraw kresowych, przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łosiowa.

 W  II Łosiowskich Spotkaniach Kresowych   wzięło udział ponad 130 osób. Impreza trwała aż do godziny 20.00.  Było to kolejne udane  przedsięwzięcie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic, Bibliotekę Publiczną w Łosiowie, Sołtysa Łosiowa i Koło Gospodyń Wiejskich oraz Dom Kultury w Łosiowie.

Za dofinansowanie  imprezy organizatorzy dziękują Firmie AGROPOL z Łosiowa  oraz Bankowi Spółdzielczemu Grodków – Łosiów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne III Spotkania Kresowe.

                                                                                                Ludwika Chojnacka

 

 

Wersja XML