Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gala wręczenia nagród dla najaktywniejszego Sołectwa Obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej

      Dnia 20 grudnia 2013r. w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim  odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród dla zwycięzców  III edycji  konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo Obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej oraz filmu promującego obszar Brzeskiej Wsi Historycznej.

Konkurs na Najaktywniejsze sołectwo BWH  ogłoszono w lutym bieżącego roku i trwał przez 10 miesięcy. Celem była: aktywizacja mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz: rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowych, tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, dbanie o ład przestrzenny czy kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych. Przez ten okres sołectwa pracowały na rzecz swojej miejscowości. Czternaście  miejscowości zadeklarowało udział,  jednak  dwanaście z nich złożyło sprawozdania końcowe do dnia 29 listopada. W tym samym dniu miało miejsce posiedzenie komisji oceniającej sprawozdania. Po wielogodzinnej pracy wyłoniono zwycięzców i są to: sołectwo - Jankowice Wielkie – 1 miejsce, sołectwo Gierszowice- 2 miejsce, sołectwo Skorogoszcz – 3 miejsce i 4 miejsce sołectwo Łosiów. Pozostałe miejscowości zdobyły wyróżnienia i są to: Brzezina, Krzyżowice, Olszanka, Skarbimierz Osiedle, Różyna, Lipki, Kruszyna, Pogorzela. Należy zaznaczyć, że 2 miejscowości tj. Brzezina i Kruszyna zdobyły wyróżnienia specjalne za działalność edukacyjną i organizację spotkań integracyjnych (Brzezina) i odnowę miejsc spotkań, terenów zielonych w zakresie estetyki miejsc (Kruszyna).  
Konkurs na Film promujący obszar BWH ogłoszono w październiku, jego celem było pokazanie przykładów zrealizowanych projektów ze środków PROW 2007-2013 oraz promocja obszaru gmin należących do LGD. Do siedziby Stowarzyszenia BWH wpłynęły trzy filmy. Zwycięski okazał się film Pana Rafała Bandrowskiego. Już wkrótce Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” planuje ogłosić kolejną IV edycję konkursu na Najaktywniejsze sołectwo, zapraszamy do uczestnictwa. Szczegóły umieszczone będą na stronie Stowarzyszenia www.brzeskawieshistoryczna.pl

 

 

Wersja XML