Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hej kolęda, kolęda!

W ostatnim przedświątecznym tygodniu dwadzieścioro dzieci z lewińskiej podstawówki zamieniło się w Kolędników: Maryję , Józefa, Trzech Króli , Heroda, Dworzanina, Aniołki, Diabła ,Śmierć, Pasterzy, Turonia i Gwiazdora. Pod przewodnictwem pań : Joanny Taratuty,  Urszuli Kowalskiej i Danuty Laszuk, oraz z pomocą panów woźnych – przygotowali występ grupy kolędniczej,  na który składały się krótkie scenki znane nam z tradycji ludowej , związane z Bożym Narodzeniem oraz kolędy zarówno śpiewane, jak  i grane na skrzypcach. Nie zabrakło też –jak zwyczaj każe – noworocznych życzeń „zdrowia, szczęścia, pomyślności na ten Nowy Rok”.

   Pierwszym występem ,w Domu Kultury dn. 17 grudnia , dzieci uświetniły wystąpienie Pana Burmistrza Artura Kotary składającego sprawozdanie.

  Drugim występem ucieszyły nauczycieli –emerytów na szkolnym spotkaniu opłatkowym. Po raz trzeci i czwarty dzieci wystąpiły na szkolnym apelu przedświątecznym. Piąty występ to planowany udział w Herodach. 

   Niespodzianką dla uczniów naszej szkoły było przybycie na tenże apel Mateuszka Lenartowicza z mamą- chłopca z Brzegu, na pomoc któremu od kilku już lat zbieramy plastikowe nakrętki.

Wielkie wzruszenie, a nawet łzy i wspólne zdjęcia…

                                                                                  Joanna Taratuta

 

 

Wersja XML