Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż gruntów

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Różynie i Stroszowicach.

 DOCI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Różynie -dz.nr 182.1.DOC

DOCI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Stroszowicach - dz.nr 30.doc

Wersja XML