Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golczowice

Zadanie to zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych przekazanemu przez Zarząd Województwa Opolskiego. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe GREMBUD z Opola. Koszt prac objętych umową wyniósł 355.123,93zł, z czego kwota przekazana przez Zarząd Województwa Opolskiego wyniosła 162.250,00zł. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania wieś Golczowice zyskała drogę wykonaną z kostki betonowej wraz z wjazdami i mijankami – ul. Cmentarną.

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golczowice

Województwa Opolskiego wyniosła 162.250,00 zł.

Droga po zakończeniu inwestycji

Brak opisu obrazka

Wersja XML