Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach

W maju 2012r. Gmina Lewin Brzeski złożyła w siedzibie Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” wniosek o przyznanie pomocy dla przedmiotowego zadania a w sierpniu została podpisana z Samorządem Województwa Opolskiego umowa o dofinansowanie. Po przeprowadzonej w marcu 2013r. procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę: firmę AKBUD Andrzej Kijas z Opola. Koszt robót budowlanych wyniósł 111.639,51zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 47.788,00zł. Wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem, kominami i obróbkami blacharskimi oraz docieplono strop.

Koszt robót budowlanych wyniósł 111.639,51 zł z czego:

Inwestycja przed realizacją:

Brak opisu obrazka

Inwestycja po realizacji:

Brak opisu obrazka

Wersja XML