Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje realizowane w 2011 roku

 1. Budowa    kanalizacji   sanitarnej   grawitacyjnej    i   rurociągu    tłocznego z przepompowniami dla Miasta Lewin Brzeski;
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice, Buszyce, Nowa Wieś Mała i  Leśniczówka  wraz  z  tranzytem  ścieków  do  oczyszczalni  grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla Miasta Lewin Brzeski;
 3. Rewitalizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  Lewinie  Brzeskim – przedszkoli publicznych i zabytkowego Ratusza;
 4. Zagospodarowanie  terenu  rekreacyjno  –  sportowego  w   miejscowości Przecza;
 5. Remont  nawierzchni  dróg  gminnych  tj.  w  Mikolinie  ul.  Parkowa  oraz w Skorogoszczy część ul. Zamkowej;
 6. Dofinansowanie  budowy  chodników w Lewinie Brzeskim.   

 

 

 

Wersja XML