Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje realizowane w 2013 roku

           W mijającym roku 2013 zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę 3.133.555,43 zł. Inwestycje te realizowane były z budżetu gminy

(2.152.264,00 zł), jak i ze środków zewnętrznych tj. środków z Unii Europejskiej a także środków rządowych RP ( 981.291,43 zł).

W ramach tych zadań zostały zrealizowane następujące inwestycje:

 

 

 

 

 

 • „Rowerem po gminie Lewin Brzeski”

  szlak rowerowy.jpeg
  W kwietniu 2013 roku Gmina Lewin Brzeski złożyła do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Rowerem po gminie Lewin Brzeski”.
  Data publikacji: 27-01-2014 12:59
 • Zielone siłownie w Skorogoszczy, Lewinie Brzeskim i Łosiowie.

  zielone siłownie - lb.jpeg
  Ze środków UE zostały wykonane także siłownie zewnętrzne w trzech miejscowościach gminy: Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie. W ramach zadania zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu m.in. orbitreki eliptyczne, twistery, masażery pleców i bioder, krzesełka do podnoszenia masy ciała, trenażere nóg, ławki skośne.
  Data publikacji: 03-02-2014 13:27
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice w zakresie zlewni PK-1 i PK-2 wraz z budową wodociągu relacji Mikolin-Piaski.

  Kanalizacja Kantorowice.jpeg
  Zadanie zostało zrealizowane poprzez gminną spółkę UWK HYDRO-LEW sp. z o.o.
  Data publikacji: 04-02-2014 14:11
 • Budowa ulicy Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim

  ulica sasiedzka.jpeg
    Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy. Wartość robót budowlanych wyniosła 117.816,51 zł, a wykonawcą zadania była firma Brukarstwo, Odwadnianien Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp. J. z Brzegu. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia ulicy Sąsiedzkiej o dł. ok. 100mb i szer. 5m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz jednostronnym chodnikiem.
  Data publikacji: 03-02-2014 13:42
 • Montaż kolektorów słonecznych na budynkach Przedszkoli w Łosiowie, Skorogoszczy i Przeczy

  przedszkole solar4.jpeg
  Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane również dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  Data publikacji: 04-02-2014 13:42
 • Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach

  ptakowice po.jpeg
  W maju 2012r. Gmina Lewin Brzeski złożyła w siedzibie Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” wniosek o przyznanie pomocy dla przedmiotowego zadania a w sierpniu została podpisana z Samorządem Województwa Opolskiego umowa o dofinansowanie. Po przeprowadzonej w marcu 2013r. procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę: firmę AKBUD Andrzej Kijas z Opola. Koszt robót budowlanych wyniósł 111.639,51zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 47.788,00zł. Wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem, kominami i obróbkami blacharskimi oraz docieplono strop.
  Data publikacji: 03-02-2014 13:11
 • Budowa nowych trybun na boisku sportowym w Lewinie Brzeskim

  trybuny.jpeg
  Zadanie zrealizowane w całości z budżetu Gminy Lewin Brzeski. W ramach zadania zamontowane zostały nowe krzesła sportowe typu kubełkowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 25.000 zł.
  Data publikacji: 07-02-2014 07:53
 • Remont mieszkań romskich w Lewinie Brzeskim

  remont.gif
  To kolejne zadanie zrealizowane przez Gminę Lewin Brzeski. dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Data publikacji: 06-02-2014 14:52
 • Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golczowice

  Golczowice.jpeg
  Zadanie to zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych przekazanemu przez Zarząd Województwa Opolskiego.
  Data publikacji: 03-02-2014 12:55
Wersja XML