Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje realizowane w 2012 roku

W roku 2012 na terenie gminy Lewin Brzeski realizowane były następujące inwestycje:

Powyższe inwestycje finansowane były z budżetu gminy jak i ze środków zewnętrznych zarówno rządowych jak i Unii Europejskiej.  Łączna kwota inwestycji 3320.811,97 zł z tego:

Budżet  gminy: 1.152.092,04 zł

Środki zewnętrzne: 2.168.719,93 zł

 

 

 

 

 • Nowe chodniki w Lewinie Brzeskim

  Brak opisu obrazka
  W związku z częstymi interwencjami mieszkańców, a także dzięki oszczędnościom przetargowym w kwocie 85 tys. zł Burmistrz Lewina Brzeskiego w porozumieniu ze Starostą Brzeskim podjęli współpracę w zakresie remontów chodników na terenie miasta Lewin Brzeski.
  Data publikacji: 07-02-2014 09:33
 • Remont drogi wewnętrznej w Skorogoszczy

  Brak opisu obrazka
    W ramach współpracy z Agencją gmina uzyskała bezzwrotną pomoc na poprawę infrastruktury osiedli mieszkaniowych byłych gospodarstw rolnych. Owocem tej współpracy był remont drogi wewnętrznej w Skorogoszczy, na który gmina uzyskała kwotę 244.550,25 zł. Inwestycja zakończona została w grudniu 2012 roku.
  Data publikacji:
 • Remont mieszkań w Mikolinie i Skorogoszczy

  Brak opisu obrazka
       W 2012 roku przeprowadzono remonty kilku lokali mieszkalnych, a także budynków w miejscowościach Mikolin i Skorogoszcz, całkowity koszt realizowanych zadań to 427.422 zł, środki z budżetu gminy wyniosły 51.745 zł, środki pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnych zamknęły się kwotą 375.677 zł.
  Data publikacji: 07-02-2014 10:27
 • Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie

  Brak opisu obrazka
  W dniu 27.02.2012r. Gmina Lewin Brzeski podpisała umowę z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, firmą „BUD-MAL Józef Rozkocha” z siedzibą w Głuchołazach. W dniu 16 maja 2012r. zadanie zostało zakończone. Koszt wykonanych robót to 58.714,73 zł. 
  Data publikacji: 03-02-2014 14:05
 • Przebudowa budynku ośrodka kulturalno – rekreacyjno - sportowego Willa XIX w Strzelnikach

  Brak opisu obrazka
   Inwestycja realizowana była z programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013 – w ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe w Willi w Strzelnikach.  
  Data publikacji: 07-02-2014 09:05
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (boisko Orlik)

  Brak opisu obrazka
  W ramach inwestycji wybudowane zostały dwa boiska. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu, także do gry w tenisa ziemnego. Oprócz boisk w ramach inwestycji powstał także budynek szatniowo sanitarny.
  Data publikacji: 03-02-2014 14:25
 • Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy

  Brak opisu obrazka
  Powyższe zadanie realizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
  Data publikacji: 07-02-2014 09:21
Wersja XML