Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy

 Realizację zadania podjęliśmy głównie z myślą o naszej młodzieży szkolnej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy nie posiadała boiska sportowego do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Mimo pięknego usytuowania w zabytkowym Parku istniejący przy szkole teren, na którym prowadzone były zajęcia sportowe uczniów, nie spełniał żadnych wymagań i norm dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Na wniosek gminy w lutym 2012r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”. Całkowite koszty wyniosły 226.574,15 zł, a kwota dofinansowania to 141.496,00 zł.

Powyższe zadanie realizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zakończenie prac nastąpiło 12.07.2012r. W chwili obecnej w Skorogoszczy znajduje się boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Z boiska korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum , a po zajęciach lokalna społeczność Skorogoszczy i okolic.

Brak opisu obrazka  

Brak opisu obrazka

Wersja XML