Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta i wsi

Lewin Brzeski - koszt całkowity inwestycji: 7.228.490 zł
Brak opisu obrazka
 
Budowa kanalizacji sanitarnej  wsi Kantorowice, Buszyce,  Nowa  Wieś  Mała i Leśniczówka I etap – koszt całkowity inwestycji: 4.103.445 zł

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML