Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni dróg gminnych w Mikolinie i Skorogoszczy

Remont nawierzchni dróg gminnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych

ul. Parkowa w Mikolinie – całkowity koszt inwestycji 238.188 zł

Brak opisu obrazka

fragment ul. Zamkowej w Skorogoszczy – całkowity koszt inwestycji 135.087 zł

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML