Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia przetargowe

Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do wiadomości:

DOCWykaz nieruchomości do sprzedaży w Nowej Wsi Małej - teren rekreacyjny.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -dz.427 obręb Borkowice przysiółek Niwa.doc

 

 

Wersja XML